ภาพ airbrush Peter Zimmerman

posted on 07 Aug 2010 17:00 by lightness in Art

ผมพบภาพ airbrush เหล่านี้ของศิลปิน Peter Zimmerman

Peter Zimmermann เกิดในปี 1956

ตอนนี้เขามีชีวิตและผลงานในโคโลญ, เยอรมนี

 
edit @ 7 Aug 2010 17:08:28 by lightness

Comment

Comment:

Tweet