ไปเที่ยวบาหลีมาจ้า

posted on 02 Nov 2010 09:27 by lightness in Me
ที่บ่อน้ำศักสิทธ์ที่คนแต่ละวรรณจะมาอาบน้ำตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู
แต่ไม่ได้ถ่ายภาพคนอาบน้ำมา555555
 
 
วิหารที่อยู่สวนสวรรค
 
อยู่ที่โรงงานทำเครื่องเงิน
 
 
ที่บุโรพุธโธ(เป็นเจดีย์ที่ใหญ่ทที่สุดในโลก)ที่เที่ยวที่สุดท้ายก่อนจะกลับ

Comment

Comment:

Tweet